Αποστείρωση – Απολύμανση disinfection – sterilization